Miljöstraffrätt eller miljövänlig straffrätt - Kan lagen (2000: 1225) om straff för smuggling bidra till en bättre miljö? Några spörsmål om RH 2003:33 - ansvarsbefriande villfarelse att inte känna till regler om exportförbud av klorflourkarboner (CFC)

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Original languageSwedish
Pages (from-to)479-491
JournalTidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland
Issue number3-4
Publication statusPublished - 2004

Subject classification (UKÄ)

  • Law

Free keywords

  • straffrätt
  • criminal law

Cite this