”Mine lands blodh till tjienst”: en undersökning av Andreas Servius' bönbok "Någre Christilige och Catholische böner" av år 1593, med särskild hänsyn till dess förlagor, innehåll och funktion

Research output: Contribution to journalArticle

Original languageSwedish
Pages (from-to)79-106
JournalKyrkohistorisk årsskrift
Issue number119
Publication statusPublished - 2019

Subject classification (UKÄ)

  • Religious Studies

Cite this