Missbruket av fribreven inom det tidiga svenska postväsendet

Magnus Linnarsson

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

Artikel om missbruket av fribrevsrätter inom den svenska statsförvaltningen 1643-1719.
Original languageSwedish
Pages (from-to)7-22
JournalKarolinska Förbundets Årsbok
Publication statusPublished - 2006

Subject classification (UKÄ)

  • History

Keywords

  • statsbildning.
  • Historia
  • posthistoria
  • tidigmodern historia

Cite this