Mobility Management åtgärder – Nulägesanalys av Lund och Helsingborg.

Lena Winslott Hiselius, Stina Janzon, Anna-Karin Josefsson

Research output: Book/ReportReportResearch

339 Downloads (Pure)

Abstract

Mobility Management (MM) syftar till att främja hållbara transporter och minska resandet med bil genom att förändra resenärers attityder och beteenden. Denna rapport är framförallt ett underlag inför framtida satsningar på MM-åtgärder i Lund och Helsingborg. Detta är ingen före-efter analys då det i nuläget inte finns material för att göra en sådan studie. Istället kan rapporten användas för en framtida före-efter studie samt för att få en bild av nuläget. Dessu-tom kan materialet vara användbart för att peka ut de områden där det kan vara lämpligt att göra MM-åtgärder.
Original languageSwedish
PublisherLund University Faculty of Engineering, Technology and Society, Transport and Roads, Lund, Sweden
Number of pages45
Volume269
Publication statusPublished - 2011

Publication series

NameBulletin 3000
Volume269

Subject classification (UKÄ)

  • Infrastructure Engineering

Keywords

  • Mobility Management
  • resvanor
  • funktionsblandning
  • tillgänglighet

Cite this