Modellering som pedagogisk metod

Göran Ewald, Patrik Wallman

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceedingResearchpeer-review

Abstract

Att hantera och använda sig av modellerings- och simuleringsverktyg är inte enbart något som en majoritet av våra studenter får stor nytta av i sitt framtida yrkesliv. Det är också användbara pedagogiska verktyg för att nå insikt i hur olika system fungerar, hur vi subjektivt uppfattar att systemen fungerar och även att kommunicera denna uppfattning. I vår undervisning inom Lund University Master’s Programme in International Environmental Science (LUMES) är metoder som “causal loop diagram” och annan “mind mapping” viktiga verktyg för att få studenter med vitt skilda akademiska och kulturella bakgrunder att kommunicera på ett effektivt sätt. Studenterna tvingas även ifrågasätta sina egna värderingar då metoderna förutsätter att de tar klar ställning till hur ett system fungerar. Även för “rena” tekniker/naturvetare har jag funnit att en djupare förståelse för vissa, ofta relativt enkla fenomen och processer, t.ex. kemisk jämvikt, bioackumulation av miljögifter, snabbt och effektivt kan förmedlas med hjälp av att använda modelleringsövningar i undervisningen. Vi jämför de olika studentkategorienas utgångspunkter för att konstruera modeller och visar hur modellering kan användas för olika syften i undervisningen.
Original languageSwedish
Title of host publication[Host publication title missing]
PublisherLunds Tekniska Högskola
Publication statusPublished - 2005
EventLTHs 3:e Pedagogiska inspirationskonferens, 2005 - Lunds tekniska högskola, Lund, Sweden
Duration: 2005 May 312005 May 31

Conference

ConferenceLTHs 3:e Pedagogiska inspirationskonferens, 2005
Country/TerritorySweden
CityLund
Period2005/05/312005/05/31

Subject classification (UKÄ)

  • Engineering and Technology

Keywords

  • lärande
  • kommunikation
  • modellering
  • systemförståelse
  • SoTL

Cite this