Moderna moralister. Om livsföring och kontingens som sociologins centrala problem

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Abstract

Kapitlet diskuterar den grundläggande frågan i det moderna samhället som den om hur man kan och bör leva i en värld där inget är nödvändigt och allt ter sig möjligt. Detta existentiella, sociala och politiska problem blev också en gång sociologins fundamentala frågeställning. Följaktligen har disciplinen utvecklats som en ständigt varierad diskussion om förhållandet mellan kontingens och livsföring. Kapitlet behandlar ett antal sociologiska ståndpunkter inför den moderna varianten av den sokratiska frågan (”Hur bör jag leva?”) med hänsyn till teoretiska, empiriska, ideologiska och moraliska aspekter. Framställningen är ordnad i tre diskurser eller tankestilar, vilka analyserar olika problem och tidsepoker: klassiska moderna moralister, Nya världens moralister och globala moralister. Samtliga behandlade författare, väsentligen sociologer, kan rubriceras som moderna moralister: de kombinerar samhällsanalys med moraliska omdömen på ett sätt som sammanför dem med den klassiska moralistiken hos exempelvis Montaigne.
Original languageSwedish
Title of host publicationLivsföring. Ett sociologiskt grundbegrepp
EditorsBo Isenberg, Carl-Göran Heidegren, Mikael Carleheden
PublisherLiber
Pages51-87
ISBN (Print)9789147087273
Publication statusPublished - 2007

Subject classification (UKÄ)

  • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Free keywords

  • sociology
  • sociologi
  • moralistik
  • livsföring
  • kontingens

Cite this