Moraliska räkenskaper. Stamcellsforskare om individ och samhälle

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Abstract

Att den kunskap som produceras innanför laboratoriet inte utan vidare kan överföras till omvärlden, att det snarare uppstår en rad informationsglapp, problematiseras i artikeln. Lundin utgår från samtalen i en diskussionsgrupp med biomedicinska forskare där avsikten är att resonera om medicin och etik. Gruppen utgör en metodologisk ingång för att fånga vad som händer i gränslandet mellan enskilda forskares egna reflektioner, forskarkollektivets synsätt och samhällets syn på modern biomedicin. I vissa situationer uppenbaras forskarnas självförståelse samt den inre logik som styr deras yrkeskollektiv, i andra stunder ger gruppen uttryck för en moralisk uppfattning som sammanfaller med allmänhetens. Forskarna navigerar sålunda mellan olika förhållningssätt – mellan deras självklara hemvist i en profession och en lika självklar tillhörighet i ett kulturellt system. Lundin pläderar sålunda för det som antologins övriga bidrag illustrerar; en nyanserad analytisk metod som motverkar de allt för lätt uppkomna dikotomierna mellan expertis och lekmän.
Original languageSwedish
Title of host publicationEn ny kropp. Essäer om medicinska visioner och personliga val
EditorsSusanne Lundin
PublisherNordic Academic Press
ISBN (Print)91-89116-58-5
Publication statusPublished - 2004

Subject classification (UKÄ)

  • Ethnology

Free keywords

  • förhoppningsindustri
  • etik
  • yrkesidentitet
  • biologi
  • transplnantationer
  • kultur
  • stamcellsforskning

Cite this