Mot en ny arbetsorganisering: en sociologisk studie av några försöksprojekt med flexibla arbetstider och distansarbete inom Malmö kommun

Monica Wendel

Research output: Book/ReportReportResearch

Abstract

I denna rapport får vi följa sex arbetsplatser inom Malmö kommun som under ett och ett halvt år utprovar olika typer av alternativa arbetstidsmodeller. Inom vård och barnomsorg utprovas flexibla bemanningsscheman, inom VA-service utprövas årsarbetstid och bland socialsekreterare och utredare utprovas distansarbete. Utprovningarna sker inom ramen för kommunens personalpolicy som bl a fokuserar ett ökat deltagande och ökad arbetsmotivation bland de anställda.
Projektens utveckling belyses utifrån anställda, projektledare, och representanter för fackliga organisationer. Studien bygger på en intervjuundersökning och en enkätundersökning samt dokumentgenomgång.
Av resultaten framgår bl a att majoriteten arbetstagare ansåg sig vara informerade om projekten, men i lägre utsträckning delaktiga i beslutsfattandet och i formandet av dess utveckling. Utrymmet för diskussioner om projekten upplevdes otillräckligt. Projektledarskapet ventilerades och resultaten visar att projektansvaret, traditionsenligt, delegerades till en viss hierarkisk position, och att de resurser (tid, pengar, personal) som tilldelades för att utföra uppdraget upplevdes som otillräckliga.
Vad är det då som nödvändiggör denna traditionella ansvarsfördelning? Frågan om vad den ”gamla” respektive den ”nya” arbetsorganiseringen innebär förblir obesvarad under projektens utveckling. Resultaten visar att introduktionen av alternativa arbetstidsmodeller bidrar med många positiva upplevelser bland de anställda, men inte automatiskt till ett nytt sätt att delegera ansvar, tilldela resurser, utveckla arbetsuppgifter och autonomi i arbetet. Vägen mot ett nytt sätt att tänka och en ny arbetsorganisering är längre än så.
Original languageSwedish
PublisherDepartment of Sociology, Lund University
Number of pages144
Volume4
ISBN (Print)91-7267-129-7
Publication statusPublished - 2002

Publication series

NameResearch reports in sociology
Volume4
ISSN (Print)1651-596X

Subject classification (UKÄ)

  • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Cite this