Motivationsskapande undervisning och lärande

Ola Carlqvist, Fredrik Nilsson, Ulf Ahlfors, Maria Sandsten

Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceedingpeer-review

385 Downloads (Pure)

Abstract

Sammanfattning:
Utgångspunkten för denna studie har varit studenten och dennes motivation för att lära och förbereda sig inför ett yrkesliv som civilingenjör. Vi konstaterar att man i planering och genomförande av en kurs bör ta hänsyn till de olika behov som finns hos studenten, läraren, lärarteamet, avdelningen/institutionen, andra kurser, universitetet och dess uppdragsgivare, samt näringslivet och samhället i stort. För att befrämja studenternas motivation, och därmed deras lärande, är det viktigt att anknyta till kontexten utifrån studenternas upplevda verklighet. Att utveckla kurser baserat på direkt anknytning till samhälle och industri är något som kan verka motiverande. Att också anknyta till andra kurser, bakåt såväl som framåt i tiden, för att se sammanhang och helhet är likaså väldigt viktigt för motivationen och lärandet. Vidare bör det bejakas att motivation hos studenten är något som måste underhållas, dvs. ofta räcker det inte att anknyta vid ett enskilt tillfälle, utan motivationsskapande åtgärder och insatser måste tillföras kontinuerligt under kursens gång. Att tillfredställa studenters behov, konstaterar vi, handlar i mångt och mycket om att skapa ett aktivt lärande som upplevs motiverande.
I denna artikel presenteras en modell som kursansvariga och lärare kan använda sig av för att analysera sin kursutformning och sina undervisningsmetoder utifrån ett motivationsskapande perspektiv. Modellen skall ses som en hjälp för läraren att på ett strukturerat sätt synliggöra motivationsskapande kursaktiviteter samt, inte mindre viktigt, identifiera eventuella brister i kursupplägg avseende motivationsskapande undervisning.
Original languageSwedish
Publication statusPublished - 2007
EventLunds universitets pedagogiska konferens - Lund, Sweden
Duration: 2007 Sept 21 → …

Conference

ConferenceLunds universitets pedagogiska konferens
Country/TerritorySweden
CityLund
Period2007/09/21 → …

Subject classification (UKÄ)

  • Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
  • Other Mechanical Engineering

Keywords

  • SoTL
  • motivation
  • civilingenjör
  • högre utbildning
  • aktivt lärande

Cite this