Myndighetssamverkan i barnahus - organisering, innehåll och process. Delrapport 4 i utvärderingen av nationell försöksverksamhet med barnahus 2006-2007

Research output: Book/ReportReportResearch

Abstract

I ett barnahus ska myndigheter samverka under ett tak vid utredningar av misstänkta brott mot barn. Samverkan ska bidra till kontinuerligt utbyte av kunskap och information i såväl enskilda ärenden som på en övergripande nivå. Men vad händer när olika professionella såsom socionomer, poliser, åklagare, rättsmedicinare och psykologer ska samverka? Hur påverkas deras arbete? Vilka svårigheter och vilka möjligheter erfar de? Boken belyser dels hur samverkan har organiserats och upplevts på de olika barnahusen, dels påverkans- och förändringsprocesser i samverkan mellan myndigheterna.
Original languageSwedish
PublisherSociology of Law, Lund University
Number of pages98
Volume2008:4
ISBN (Print)91-7267-262-5
Publication statusPublished - 2008

Publication series

NameResearch Report in Sociology of Law
Volume2008:4
ISSN (Print)1404-1030

Subject classification (UKÄ)

 • Law and Society

Free keywords

 • sociology of law
 • rättssociologi
 • utvärdering
 • barnets rättigheter
 • barnets bästa
 • samverkan
 • myndighetssamverkan
 • samverkansorganisering
 • samråd
 • medhörning
 • utredningar
 • barnahus
 • brott mot barn
 • barn som far illa

Cite this