När goda intentioner slår fel: nyanlända flyktingars efarenheter av etableringsprogrammet: When good intentions fail: newly arrived refugees experiencing an introductory program

Research output: Other contributionWeb publication/Blog postPopular sciencepeer-review

Abstract

Den här artikeln handlar om hur några palestinska nyanlända upplevde Etableringsprogrammet som ett hinder för integration. Trots ett fokus på rättigheter, gratis svenskundervisning och riktade program verkar alltför många människor som flyr till Sverige fastna i fattigdom och arbetslöshet. Alla drömmar och förhoppningar flyktingar hade med sig från sina tidigare liv verkar så obegripligt svåra att förverkliga här. I dagens politiska debatt tas det ofta för givet att flyktingar antingen är ovilliga att ”integrera sig” eller att de borde få mer hjälp. Tänk om flyktingar istället borde få mindre hjälp? Eller åtminstone annan hjälp?
Original languageSwedish
Media of outputblogg
PublisherAntroperspektiv, Swedish Anthropology Association
Publication statusPublished - 2022 Apr 5

Subject classification (UKÄ)

  • Social Anthropology

Cite this