Nätkränkningar: en studie av svenska ungdomars normer och beteenden

Research output: Book/ReportReportResearch

6290 Downloads (Pure)

Abstract

Den här rapporten utgår från empirisk data som samlats in inom ramen för det rättssociologiska forskningsprojektet Kränkningar i en digital kontext som finansieras av Brottsofferfonden. Bearbetningen har genomförts av Måns Svensson (projektansvarig) och Karl Dahlstrand, båda verksamma vid Rättssociologiska institutionen vid Lunds universitet. Rapporten har sammanställts på uppdrag av Ungdomsstyrelsen och skall utgöra ett kunskapsunderlag till myndighetens regeringsuppdrag (U2013/4492/UC) Uppdrag att genomföra insatser mot kränkningar, trakasserier och hot via internet och andra interaktiva medier. Inom ramen för uppdraget skall Ungdomsstyrelsen genomföra insatser för att förebygga kränkningar, trakasserier och hot som riktas mot flickor och pojkar samt unga kvinnor och unga män via internet och andra interaktiva medier. Uppdraget ska genomföras utifrån ett jämställdhetsperspektiv vilket bl.a. innebär att flickors och unga kvinnors situation och behov särskilt ska uppmärksammas. Ungdomsstyrelsen ska också beakta internets betydelse för yttrandefriheten och den demokratiska debatten.
Original languageSwedish
PublisherMyndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Number of pages100
Publication statusPublished - 2014

Subject classification (UKÄ)

 • Information Systems, Social aspects
 • Law and Society

Free keywords

 • kriminologi
 • rättsregler
 • internet
 • sociala normer
 • cybernormer
 • rättssociologi
 • ungdomsforskning
 • nätkränkningar
 • näthat
 • mobbning
 • juridik
 • sociala medier

Cite this