Nationella bedömningskriterier i tillsynen av den kommunala socialtjänsten. - Redovisning av ett expertuppdrag.

Research output: Working paper/PreprintWorking paper

Original languageSwedish
Publication statusUnpublished - 2007

Subject classification (UKÄ)

  • Law and Society

Cite this