Naturgas Säkerhetsnivå Riskanalys

Berit Andersson, P Andersson, Göran Holmstedt, Stefan Särdqvist

Research output: Book/ReportReportResearch

393 Downloads (Pure)

Abstract

Denna rapport har tillkommit på uppdrag av NUTEK och avser att belysa riskerna med distribution och industriell användning av naturgas. Tidigare har en rapport avseende naturgasinstallationer i hemmen utgetts [1,2]. Rapporten inleds med en allmän diskussion om risker. Vidare tas frågan om lagstiftning, tillsyn, kontroll och utbildning för naturgasanvändning i olika lander upp. Dessutom har en retrospektiv sökning efter statistik om naturgasolyckor samt incidenter gjorts. En kort genomgång av hur man beräknar konsekvenser av naturgasutsläpp görs också.
Original languageSwedish
PublisherDepartment of Fire Safety Engineering and Systems Safety, Lund University
Number of pages43
Volume3073
Publication statusPublished - 1994

Publication series

NameLUTVDG/TVBB--3073--SE
Volume3073
ISSN (Print)1102-8246

Subject classification (UKÄ)

  • Other Civil Engineering
  • Building Technologies

Cite this