Naturlighetens positioner. Nordiska kulturforskare om födsel och föräldraskap

Tove Ingebjörg Fjell (Editor), Charlotte Hagström (Editor), Lena Marander-Eklund (Editor), Susanne Nylund Skog (Editor)

Research output: Book/ReportAnthology (editor)Research

Abstract

Denna bok handlar om naturlighet iförhållande till födsel och föräldraskap - om hur naturligheten positioneras i människans föreställningar kring födseln. Under de tio-femton senaste åren har det skett en förändring i dessa föreställningar från en högteknologisk omsorg med hög riskmedvetenhet till en mer naturlig eller alternativ omsorg. Där tidigare det medicinska tänkandet, som innebar att hälsovården hade det totala ansvaret för den födande kvinnan, var förhärskande ses nu istället kvinnan som alltmer ansvarig för sig själv. Tillsammans med den blivande pappan förväntas hon också vara aktiv i utformningen av födslosituationen. I detta föds så idén om naturen och det naturliga som det ursprungliga och riktiga.

Natur ses i denna bok som en kulturellt baserad konstruktion, en produkt av människors tolkning. Ett konstruktivistiskt perspektiv på födsel står i motsättning till en position där födsel och föräldraskap framställs som något substantiellt, universellt och naturvetenskapliggjort. Detta är det genomgående temat i bidragen i denna antologi.

Antologin representerar avslutningen på ett nordiskt kultur-vetenskapligt samarbete och växte fram. som ett bidrag till debatten kring naturligt födande efter ett symposium om födsel och föräldraskap hösten 1996 i Åbo.
Original languageSwedish
PublisherNordiskt nätverk för folkloristik
Number of pages207
Volume1
ISBN (Print)952-12-0225-4
Publication statusPublished - 1998

Publication series

NameNNF Publications
Volume1
ISSN (Print)1455-9129

Bibliographical note

Innehåll i boken, se: http://web.abo.fi/library/aapub/hf_952120225_4_buy.html

Innehåller även texter på norska.

Subject classification (UKÄ)

  • Ethnology

Free keywords

  • naturlighet
  • barnmorska
  • föräldraskap
  • barnafödande
  • graviditet
  • födsel
  • förlossning
  • förlossningspraktiker

Cite this