Nominering av Malin Espersson till Arbetsmiljöhögskolans pris för bästa avhandling 2010 inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö

Research output: Other contributionMiscellaneousResearch

72 Downloads (Pure)
Original languageSwedish
Publication statusPublished - 2011

Bibliographical note

<a href=http://www.soc.lu.se/anders-kjellberg>Anders Kjellbergs hemsida</a>
</br>
</br>
Malin Espersson tilldelades den 16 juni 2011 Arbetsmiljöhögskolans nyinstiftade pris på 10 000 kronor för bästa avhandling i Sverige under år 2010 inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö. Det skedde vid den arbetslivskonferens, Det nya arbetslivet, som Forum för arbetslivsforskning (FALF ) tillsammans med Luleå tekniska universitet arrangerade i Luleå 15-17 juni 2011.
<br>
<br>
Juryn utgjordes av FALF:s styrelse, som bestod av Lena Abrahamsson (ordförande; Luleå Tekniska Universitet), Kerstin Isaksson (Mälardalens högskola), Mikael Ottosson (Malmö högskola), Margareta Oudhuis (Högskolan i Borås), Måns Svensson (Lunds universitet) och Katarina Wijk (Högskolan i Gävle).
<br>
De nominerade avhandlingarna bedömdes utifrån följande tre lika starkt vägande kriterier:
1. Relevans för forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö (i bred mening)
2. Tillämpbarhet och samhällsnytta
3. Vetenskaplig kvalitet
<br>
<br>
FALF:s utdelande av priset för bästa avhandling 2010 till Malin Espersson – juryns motivering:
Forum för arbetslivsforskning i Sverige delar ut priset ”Arbetsmiljöhögskolans pris för bästa avhandling i Sverige inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö”
Priset för bästa avhandling 2010 går till Malin Espersson
Juryns motivering:
Malin Espersson tilldelas Arbetsmiljöhögskolans pris för bästa avhandling i Sverige inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö 2011 för sin avhandling Mer eller mindre byråkratisk – en studie av organisationsförändringar inom Kronofogdemyndigheten som lades fram 2010 vid Lunds universitet. Avhandlingen håller hög vetenskaplig kvalitet och utgör ett viktigt bidrag till forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö. Slutsatserna vilar på en gedigen empirisk och teoretisk grund. Med en problematiserande ansats ger avhandlingen ny förståelse av organisationsförändringars effekter och möjligheter i byråkratiska organisationer. Genom detta bidrar avhandlingen med ny kunskap till nytta för arbetslivets aktörer.
<br>
<br>
Malin Esperssons hemsida på Centrum för Genusvetenskap, Lunds universitet: <a href=http://www.lu.se/o.o.i.s?id=25895&func=show_tip_a_friend&article_id=25895&calendar_id=&list_mode=>Klicka här</a>
<br>
<br>
Hemsida för Forum för arbetslivsforskning: <a href=http://falf.se>FALF:s hemsida</a>
<br>
<br>
Nyheten om att Malin Espersson fick priset på Forum för arbetslivsforsknings hemsida: <a href=http://falf.se/forsta-nationella-priset-i-arbetslivsforskning-gar-till-malin-espersson>FALF:s hemsida</a>
<br>
<br>
Utförlig information om Malin Esperssons doktorsavhandling i sociologi i LUP (Lunds universitets publikationer):
<a href=http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=1599249/>Läs här, bl.a. Abstract</a>
<br>
<br>
<a href=http://www.arbetsmiljoforskning.se/stress/effektivare-byr%C3%A5krati-med-lagarbete>Läs artikeln "Effektivare byråkrati med lagarbete" publicerad 29/6 2011 på arbetsmiljöforskning.se</a>

Subject classification (UKÄ)

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Keywords

 • team
 • Max Weber
 • variabel
 • Kronofogden
 • organisationsförändring
 • Kronofogdemyndigheten
 • nominering
 • pris
 • avhandling
 • Malin Espersson
 • Arbetsmiljöhögskolan
 • FALF
 • arbetslivsforskning
 • arbetsliv
 • arbetsmiljö
 • byråkratiska värden
 • byråkrati
 • Forum för arbetslivsforskning
 • sociologi
 • sociology
 • samhällsvetenskap
 • social sciences
 • bureaucracy
 • Enforcement Authority

Cite this