Normforskning som abduktion

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Abstract

För rättssociologin utgör normer det centrala begreppet och normer är rättssociologins främsta studieobjekt – i samhället och i rätten. Om man utgår från att normer (sociala och rättsliga) har en växlande (eller dubbel) ontologi och att vi till och med kan säga att normers väsen är att överbrygga varat och börat, ställs vi inför utmaningar rent kunskapsteoretiskt. Vilken vetenskaplig metod förmår att omfatta såväl varat som börat? Vi menar att hos Charles S. Peirce har fört fram viktiga argument. Peirce frågade sig om all forskning måste organiseras på ett strikt induktivt eller deduktivt sätt. Han argumenterade för ett tredje sätt att betrakta vetenskapen – nämligen ur ett abduktivt perspektiv. Den här artikeln argumenterar för att den rättssociologiska normforskningen skall beakta Peirce argument och anamma en abduktiv forskningsstrategi.
Original languageSwedish
Title of host publicationNormvetenskapliga reflektioner
EditorsAnnika Rejmer
PublisherSociology of Law, Lund University
Pages71-91
VolumeResearch Report, Sociology of Law 2004:5
ISBN (Print)99-2852794-6
Publication statusPublished - 2004

Publication series

Name
VolumeResearch Report, Sociology of Law 2004:5

Subject classification (UKÄ)

  • Law and Society

Keywords

  • abduktion
  • sociala normer
  • Peirce
  • vetenskapsteori
  • Rättssociologi

Cite this