Normkritiska pedagogiker, lagstiftad antidiskriminering och maktanalys

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Abstract

I detta kapitel argumenterar jag för normkritiska och icke-förtryckande sätt att tänka inom undervisning och lärande. Efter en diskussion av argument som förs för och emot antidiskriminerings- och normkritisk arbete i skolan presenterar jag några av normkritiska pedagogikers teoretiska utgångspunkt. Det följs av en överblick över de regler som gäller för icke-diskriminering och inkludering i skollagen och läroplanen och en diskussion av deras begränsningar. Att lära sig om normkritiska och icke-förtryckande pedagogiker kan ge framtida lärare verktyg för analys av såväl sina ämnen som sina arbetsplatser och redskap för solidaritet med både elever och andra lärare samt för motstånd där det behövs. Det kan vara ett sätt att ta på allvar den homogeniteten som lärare finner i sin arbetsvardag. Det är elevernas och studenternas rättighet att få tillgång till metoder att lära och till kunskap som ingår som en del av ett demokratiskt samhälle, lokalt, regionalt och globalt.
Original languageSwedish
Title of host publicationVetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang - utbildningsvetenskaplig forksning vid Lunds universitet
EditorsRoger Johansson, Anders Persson
PublisherInstitutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet
Pages285-302
ISBN (Print)978-91-7473-862-9
Publication statusPublished - 2014

Subject classification (UKÄ)

  • Gender Studies

Free keywords

  • diskriminering
  • normcritical education
  • school
  • school law
  • pedagogy
  • social justice

Cite this