Nyodling i Sverige under 2000-talet. Förekomst och orsaker - en preliminär analys.

Lovisa Solbär

Research output: Book/ReportReportResearch

432 Downloads (Pure)

Abstract

Rapporten beskriver förekomst och orsaker av nyodling i Sverige under 2000-talet utifrån ett antal gårdsfall där enskilda skiften nyodlats och två års statistik över skogsavverkning med ändamålet att föra över skogsmark till jordbruksmark. Statistiken diskuteras på nationell, läns- och kommunnivåer och jämförelser görs av nyodlingsarealen med befintliga arealer jordbruks- och skogsmark liksom av antalet nyodlingsärenden och antalet jordbruksföretag. Nyodlingen och motiven bakom nyodling på de studerade gårdarna diskuteras. Nyodling till betes- eller åkerbruk förekommer enligt resultaten i hela landet med undantag för storstadsområden och omfattade under undersökningsperioden 5150 ha varav den övervägande arealen åsyftade bete. Nyodlingen har på de studerade gårdarna socio-ekonomiska och rumsliga orsaker som tillsammans får en skogsröjning för jordbruksändamål framstå som rationell och lönsam i ett sammanhang där man sedan tidigare bedriver jordbruk.
Original languageSwedish
PublisherInstitutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds universitet
Number of pages64
Volume172
ISBN (Print)978-91-949006-2-1
Publication statusPublished - 2011

Publication series

NameRapporter och notiser / Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi vid Lunds universitet
Volume172

Subject classification (UKÄ)

  • Human Geography

Cite this