Offentlig upphandling och innovation

Research output: Book/ReportReportResearch

Abstract

Offentliga upphandlingar kan bidra till, och vara en drivande kraft, för innovationer i samhället. För att åstadkomma detta krävs inga lagändringar. Däremot är det nödvändigt att politiker och beslutsfattare ger besked om att det ska genomföras sådana upphandlingar – och samtidigt tar ansvar för dem.

I rapporten Offentlig upphandling och innovation framhåller författaren att det bästa sättet att göra reguljära upphandlingar innovationsvänliga är att göra så kallade funktionsupphandlingar. För detta behövs inga lag- eller regeländringar. Funktionsupphandlingar innebär att det i upphandlingsunderlaget ställs krav på funktion i stället för specifika krav på produkterna, varorna eller tjänsterna.

Rapportförfattaren föreslår att upphandlingsreglerna ändras så att även tekniska högskolor, medicinska fakulteter, sjukhus eller offentliga forskningsorganisationer också ska tillåtas delta vid så kallad förkommersiell upphandling. Idag är andra än privata företag uteslutna från att delta.
Original languageSwedish
PublisherKonkurrensverket
Number of pages72
Volume2014:5
Publication statusPublished - 2014

Publication series

NameKonkurrensverket uppdragsforskningsrapport
Volume2014:5
ISSN (Print)1652-8069

Subject classification (UKÄ)

  • Social Sciences Interdisciplinary

Cite this