Offentlighet i det digitala samhället: Vidareutnyttjande, sekretess och dataskydd

Research output: Book/ReportBookResearch

Abstract

Digitalisering kan främja allmänhetens insyn och öka möjligheterna till vidareutnyttjande av information från den offentliga förvaltningen, men den kan också leda till nya risker för den personliga integriteten. Den här handboken tar ett helhetsgrepp om regleringen av allmänna handlingars offentlighet, vidareutnyttjande, sekretess och dataskydd i det digitala samhället. Medan reglerna om tillgång till allmänna handlingar fortfarande helt bygger på svensk nationell rätt har EU:s strategi för en digital inre marknad medfört en långtgående harmonisering av reglerna om vidareutnyttjande och dataskydd. Respektive rättsområde diskuteras överskådligt och i skilda avdelningar. Boken riktar sig i första hand till myndighetsjurister och andra som arbetar praktiskt med information från den offentliga förvaltningen.
Original languageSwedish
PublisherNorstedts Juridik AB
Commissioning bodySwedish Government Agency for Innovation Systems (Vinnova)
Number of pages324
ISBN (Electronic)978-913911552-6
ISBN (Print)978-913911552-6
Publication statusPublished - 2018 May 23

Subject classification (UKÄ)

  • Law (excluding Law and Society)
  • Law and Society

Cite this