Omorganisationer, kvalitet och arbetsmiljö i hemtjänsten under 1990-talet

Eric Olsson, Bengt Ingvad

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

Omorganisationer i form av marknadsorienterade beställar-utförarmodeller och effektivisering har sedan början av 1990-talet fått mycket stor omfattning inom offentlig sektor. De startade utan några vetenskapliga stöd för att de nya formerna skulle resultera i bättre kvalitet i tjänsterna. Resultat från en tioårig empirisk studie inom hemtjänsten pekar i stort på ingen eller negativ inverkan på arbetsmiljön och omsorgsarbetets kvalitet.
Original languageSwedish
Pages (from-to)5-16
JournalArbetsmarknad & Arbetsliv
Volume12
Issue number1
Publication statusPublished - 2006

Subject classification (UKÄ)

  • Social Work

Cite this