Organisationsförändring - hur, vad och varför?

Research output: Book/ReportBookPopular science

Abstract

Boken handlar om att fördjupa förståelsen av förändringsprocesser och problematisera den gängse bilden av förändring som något nödvändigt. Ett tekniskt perspektiv på förändring – hur man gör – är enligt oss otillräckligt. Centralt är också att förstå vad förändring betyder hos dem som engageras och vilken social dynamik – relationer och interaktioner – som präglar förändringsprocesser. Ambitionen är också att bidra med en mer kritisk syn på varför förändring i dag uppfattas som självklart. Är det alltid motiverat med förändring, och vad innebär det att utveckla ett mer skeptiskt förhållningssätt till detta?
Original languageSwedish
PublisherStudentlitteratur AB
Number of pages240
ISBN (Print)9789144094175
Publication statusPublished - 2015

Subject classification (UKÄ)

  • Business Administration

Cite this