Osäkerhetens horisonter. Kulturella och etiska perspektiv på samhällets riskfrågor.

Åsa Boholm (Editor), Sven Ove Hansson (Editor), Johannes Persson (Editor), Martin Peterson (Editor)

Research output: Book/ReportAnthology (editor)Research

Abstract

Det moderna samhället beskrivs ofta som ett ”risksamhälle”. Identifiering, hantering och kontroll av risker spelar en allt större roll både i våra privata liv och i olika organiserade verksamheter, exempelvis i industrin och i statliga och kommunala myndigheter. Denna bok representerar en strävan från två ämnen, filosofi och socialantropologi, att ge nya perspektiv på flera av riskforskningens centrala frågeställningar: Filosofin bidrar med tankeverktyg för särskilt två diskussioner: dels den som gäller distinktionen mellan olika slags risk och osäkerhet, dels den normativa diskursen om vilka risker som bör accepteras. Socialantropologin belyser hur uppfattningar om risker och riskers hantering formas av kulturella traditioner och sociala institutioner som bygger på kollektivt omfattade betydelsesammanhang och social praktik.

”…mycket matnyttig för politiker, beslutsfattare inom offentlig sektor, näringsliv samt studerande inom såväl teknisk och humanistisk inriktning som handelsinriktning.”
Lars-Gunnar Flyghed i Bibliotekstjänsts Sambindningshäfte
Original languageSwedish
PublisherBokförlaget Nya Doxa
ISBN (Print)91-578-0414-1
Publication statusPublished - 2002

Subject classification (UKÄ)

  • Philosophy

Keywords

  • risk
  • beslutsteori
  • kunskapsteori
  • riskkommunikation

Cite this