Ovärdig vård i livets slutskede – verklighetens palliativa vård?

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

En ökad kunskap och medvetenhet i vården och i samhället om palliativa vårdbehov skulle ge våra medborgare en bättre och tryggare tillvaro i livets slutskede.

I den vård som bedrivs när livet närmar sig sitt slut saknas ofta

– planering för vården i livets slutskede trots multisjuklighet och hög ålder

– brytpunktssamtal eller informerande samtal med närstående

– dokumentation av patienters behov, önskemål eller prioriteringar under livets sista månader.

Under vård i livets slutskede görs för ofta

– röntgenundersökningar, provtagningar och andra medicinska utredningar med oklart värde kort tid före döden

– oproportionerligt mycket dokumentation av medicinsk information.
Original languageSwedish
JournalLakartidningen
Volume120
Publication statusPublished - 2023 Jun 20

Subject classification (UKÄ)

  • Nursing

Cite this