Pärlgravar från yngre romersk järnålder i Uppåkras omland

Karin Maria Lundqvist

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

161 Downloads (Pure)

Abstract

Redan på 1840-talet hittades en pärlkedja i en grav i Lilla Uppåkra, 1986 hittades ytterligare en vid RAÄ Upppåkra 23, ca 1 km sydöst om Uppåkra kyrka. Dessa två pärlkedjor är bra exempel på hur pärlmodet förändras under 300-talet evt, från mindre uppsättningar med stor variation vad gäller pärltyper till större men mer homogena uppsättningar dominerade av röda, vita och gröna pärlor. I artikeln presenteras de båda pärlkedjorna från Uppåkras omland i detalj och de diskuteras i förhållande till andra uppsättningar från samma tid. Jag tar också upp några möjliga orsaker till modeförändringarna. Sannolikt berodde de inte enbart på ändrade preferenser utan även på ändrade handelskontakter.
Original languageSwedish
Title of host publicationBygd, by och bostad runt Uppåkra
Subtitle of host publicationLandskapet med sin centralplats
EditorsMats Roslund
Place of PublicationLund
PublisherInstitutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet
Pages229-244
Number of pages16
ISBN (Electronic)978-91-89213-82-1
ISBN (Print)978-91-89213-81-4
Publication statusPublished - 2021 Aug

Publication series

NameActa Archaeologica Lundensia Series altera in 8°
Number72
ISSN (Print)0065-0994
NameUppåkrastudier
Number13

Subject classification (UKÄ)

  • Archaeology

Cite this