”På velociped öfver Öresund!” Gränspraktiker och kulturella föreställningar om cykellandet Danmark.

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

394 Downloads (Pure)
Original languageSwedish
Pages (from-to)11-27
JournalGränsløs. Tidskrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhällsliv.
Issue number4
Publication statusPublished - 2014

Subject classification (UKÄ)

  • Social Sciences Interdisciplinary

Cite this