Paradiset. Ökenfädernas tänkespråk. Den systematiska samlingen. XVI Om fördragsamheten. XVII Om kärleken

Britt Dahlman (Editor), Per Rönnegård (Editor)

Research output: Book/ReportAnthology (editor)Research

Abstract

Boken är en dubbelvolym och innehåller en grekisk text (baserad på cod. Parisinus graecus 2474) utgiven av Britt Dahlman och en svensk översättning av den systematiska samlingen av Apophthegmata Patrum (Ökenfädernas tänkespråk), böckerna 16 och 17. Översättningen har gjorts gemensamt av deltagarna i översättningsseminariet vid Johannesakademin i Linköping under ledning av Britt Dahlman och Per Rönnegård.
Original languageSwedish
Place of PublicationSturefors
PublisherSilentium
Number of pages64
Volume16/17
ISBN (Print)9789198624519
Publication statusPublished - 2020

Publication series

NameSilentium Apophthegmata
PublisherSilentium
Volume16/17

Bibliographical note

The book is a double volyme and contains a Greek text (based on MS Parisinus graecus 2474) edited by Britt Dahlman and a Swedish translation of the Systematical collection of the Apophthegmata Patrum, books 16-17. The translation was made jointly by the participants in the translation seminar at Johannesakademin in Linköping headed by Britt Dahlman and Per Rönnegård.

Subject classification (UKÄ)

  • Religious Studies
  • Philosophy, Ethics and Religion

Free keywords

  • Apophthegmata Patrum

Cite this