Parternas organisationsgrad och kollektivavtalens utbredning

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter in Report

195 Downloads (Pure)

Abstract

Andelen anställda som omfattas av kollektivavtal ligger sedan flera år på omkring 90 procent. Nästan lika hög är organisationsgraden bland arbetsgivarna om man mäter den som andelen anställda på arbetsmarknaden med en arbetsgivare som är med i en arbetsgivarorganisation.
Den fackliga organisationsgraden har stabiliserats på närmare 70 procent, men med ökade skillnader mellan tjänstemän och arbetare. Fyra av tio privatanställda arbetare är i dag utan fackligt medlemskap.
Original languageSwedish
Title of host publicationMedlingsinstitutets årsrapport 2018
Subtitle of host publicationAvtalsrörelsen och lönebildningen 2018
EditorsBo Andersson
Place of PublicationStockholm
PublisherMedlingsinstitutet
Chapter18
Pages201-211
Number of pages11
Publication statusPublished - 2019 Feb 20

Subject classification (UKÄ)

  • Sociology

Cite this