PBL för Teknologer

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

Abstract

Trots att PBL betraktas som ett kraftfullt verktyg i undervisningen, råder fortfarande viss tvekan att den skulle vara lämplig i alla utbildningar. Ett annat problem som också diskuteras är om PBL går att tillämpas på stora grupper och i så fall om den är lönsam.
I tekniska utbildningar är teknologerna oftast vana vid att ha föreläsningar, övningar och laborationer. Som stöd har man ett genomarbetat kurskompendium som oftast räcker till för att lösa övningsuppgifterna. Detta betyder många gånger den korta, bekväma vägen att hitta information att lösa ett problem.

I detta arbete har vi försökt att kartlägga och analysera teknologernas intresse för PBL som ett underlag för diskussioner och planering av utbildningar. Studenter från sista året i väg och vatten utbildningen som läste kurser i PBL intervjuades både individuellt och i grupp vid olika tillfällen under pågående kurs. Undersökningen genomfördes år 2001 och 2002 med 26 respektive 16 teknologer.

Resultaten från både tillfällen visar att teknologerna var i allmänt positiva till PBL. En förändring i inställningen till PBL noterades hos intervjuade personer under kursen gång. Problemet som nästan alla var eniga om var att man läste samtidigt andra kurser med den traditionella undervisningsformen och därför tyckte man att PBL tog mer tid.
Man tyckte också att PBL inte passar till alla kurser. Metodiken gör sig bättre i ”läskurser” än i t ex ”matematikkurser”. Det är dock en fördel om hela utbildningen ges med PBL eftersom det blir mindre rörigt för studenterna då.
Original languageSwedish
Title of host publication1:a Pedagogiska Inspirationskonferensen 2003
Place of PublicationLund
PublisherLund University
Number of pages4
Publication statusPublished - 2003
EventLTHs 1:a Pedagogisk Inspirationskonferens LTH, 2003 - Lund, SE, Lund, Sweden
Duration: 2003 May 232003 May 23

Publication series

NamePedagogiska inspirationskonferensen LTH
Volume1
ISSN (Print)2003-377X
ISSN (Electronic)2003-3761

Conference

ConferenceLTHs 1:a Pedagogisk Inspirationskonferens LTH, 2003
Country/TerritorySweden
CityLund
Period2003/05/232003/05/23

Subject classification (UKÄ)

  • Infrastructure Engineering

Free keywords

  • PBL för tekniker
  • grupparbete
  • gruppdynamik
  • integritet
  • examinationsform
  • basgruppen
  • basgruppshandledare

Cite this