Pedagogisk retorik- Den muntliga relationen i undervisningen

Research output: Book/ReportBookPopular science

Abstract

Pedagogisk retorik är ett kunskapsområde där didaktik och retorik förenas. Dagens professionella lärare måste självklart vara ämneskunniga, men det räcker inte. De behöver också ha insikt i hur man väcker intresse för det aktuella ämnet och ökar förståelsen hos de studerande. Med hjälp av rösten, uttryckssättet och yrkesidentiteten framträder läraren som mer eller mindre trovärdig och ämnet som mer eller mindre intressant. Lärarens förmåga att kommunicera kunskap, skapa en trygg lärmiljö och ett öppet samtalsklimat är direkt avgörande för de studerandes lärande.

Pedagogisk retorik riktar sig till såväl yrkesverksamma lärare som till studerande på akademisk nivå, vilka i sin kommande profession ska leda lärande.
Original languageSwedish
PublisherNatur och kultur
Number of pages142
ISBN (Print)978-91-27-13006-7
Publication statusPublished - 2011

Subject classification (UKÄ)

  • Educational Sciences

Cite this