Pedagogisk utbildning i ett utvecklingsperspektiv

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceedingResearchpeer-review

20 Downloads (Pure)

Abstract

Behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning har nu blivit verklighet runt om i landet. Det finns från flera håll en stark förhoppning om att sådan utbildning ska bidra till att undervisningen utvecklas. Samtidigt kostar dessa kurser både pengar och tid, något som kanske går ut över andra utvecklingsinitiativ. Det är därför extra viktigt att ha ett utvecklingsperspektiv vid planering och genomförande av dessa kurser. Hur kan ett sådant perspektiv se ut?

Det finns idag en ökande medvetenhet om hur det sociala sammanhang lärare befinner sig i kan begränsa alternativt möjliggöra utveckling av undervisningen. Trowler & Cooper (2002) definierar det sociala sammanhanget med en beskrivning av teaching and learning regimes (TLR) bestående av ett antal kulturella komponenter vilka påverkar lärares upplevelser och agerande i och runt undervisningen. Ett utvecklingsperspektiv på högskolepedagogisk utbildning bör därför innebära tankar inte bara om hur individer ska utvecklas utan också om hur kurserna ska bidra till att det sociala sammanhanget och dess TLR kan utvecklas. Vi menar att detta perspektiv lätt förbises. Själva begreppet behörighetsgivande är i detta sammanhang problematiskt. Det signalerar att utbildningen gör någon behörig till ett sammanhang – inte att sammanhanget bör utvecklas!

Detta rundabordsamtal syftar till att fördjupa diskussionen kring utmaningen att utveckla både individer och det sammanhang de ingår i. Vi hävdar att högskolepedagogisk utbildning måste ses som en del i en strategi som syftar till utveckling av undervisningen inom den högre utbildningen.
Original languageSwedish
Title of host publicationUtvecklingskonferensen för högre utbildning 2005
EditorsIngrid Järnefelt
PublisherUCLU - Lunds universitet
Publication statusPublished - 2005
EventUtvecklingskonferensen för högre utbildning, 2005 - Karlstad, Karlstad, Sweden
Duration: 2005 Nov 162005 Nov 18

Conference

ConferenceUtvecklingskonferensen för högre utbildning, 2005
Country/TerritorySweden
CityKarlstad
Period2005/11/162005/11/18

Bibliographical note

Department affilation moved from v1000887 (CED - Centre for Educational Development) to v1000942 (Division for Higher Education Development) on 2016-03-31 08:48:53.

Subject classification (UKÄ)

  • Educational Sciences

Keywords

  • SoTL

Cite this