Pedagogisk utvecklingsplan för intermediala kulturstudier. En problematisering av ett logistiskt-pedagogiskt dilemma

Jens Arvidson

Research output: Working paper/PreprintWorking paper

Abstract

Följande är en pedagogisk utvecklingsplan för intermediala kulturstudier, delkurs tre av fyra på grundnivåutbildningen intermediala studier (IMS A11, 30 hp). Kursen ges fr.o.m. hösten 2009 även som fristående kurs på 7,5 hp (IMS A40), tillsammans med helterminsstudenterna och utan förkunskapskrav. Med detta uppstår ett pedagogiskt problem, då delkursen föregrips av två andra delkurser: intermedialitetens teorimodeller och intermedialitetens historia; den aktuella kursen följs av intermediala fallstudier. Problemet identifieras som en logistisk svårighet: IMS A11-studenterna har ett visst försprång efter två delkurser, vilket IMS A40-studenterna omedelbart känner av; syftet har varit ett annat än att de kunskapsmässiga skillnaderna skall spela roll, men reellt existerar denna dissonans. Det går inte att utgå från de två tidigare delkurserna, samtidigt som kursplanen för IMS A11 uttryckligen utgår från att kunskapen från tidigare delkurser skall ligga till grund. Denna pedagogiska problematik, med några efterföljande logistiska och pedagogiska problem, samt även redundanta aspekter som identifieras, föreslås elimineras genom en omflyttning av delkursernas ordningsföljder. Ett övergripande resonemang om de övriga delkursernas nyordningar presenteras, i enlighet med ett constructive alignment-tänkande, tillsammans med en konkretiserad observation av erfarenheter kring kursen, så som den avlöpt under hösten 2009.
Original languageSwedish
Number of pages17
Publication statusUnpublished - 2009

Bibliographical note

The paper is a paper presented, not published, in a course arranged by CED, Center for Educational Development, Lund University, Fall 2009.

Subject classification (UKÄ)

  • Cultural Studies

Keywords

  • SoTL

Cite this