Peder Winstrup: Historier kring en 1600-talsmumie

Andreas Manhag, Per Karsten

Research output: Book/ReportBookPopular science

Abstract

Peder Winstrup – Historier kring en 1600-talsmumie är en populärvetenskaplig bok om en biskop i Lund med många strängar på sin lyra; professor i fysik, kunglig hovpredikant, fornforskare, arkitekt, författare, teolog, boktryckare, initiativtagare till Lunds universitet och turistguide – en sann renässansmänniska! Här beskrivs uppväxt och utbildning, hans residens och rättstvister. Läsaren får ta del av gökungeexperiment och jätteslagsmålet på Kraftskyrkogård.

Föga anade biskopen att han 338 år efter sin död skulle väcka internationell uppmärksamhet som en av Europas bäst bevarade mumier! Denna bok ger en första inblick i de mycket uppmärksammade medicinska och arkeologiska undersökningarna av hans välbevarade kropp, kläder och kista. Här berättas om gallstensanfall, landets äldsta bladlus, ett undangömt foster, humlefyllda madrasser och en unik biskopsdräkt.
Möt Peder Winstrup – mannen och mumien!
Original languageSwedish
PublisherLunds universitets historiska museum
Number of pages153
ISBN (Print)978-91-639-3359-2
Publication statusPublished - 2017

Publication series

NameSkrifter utgivna av Historiska museet vid Lunds Universitet
ISSN (Print)1653-3917

Subject classification (UKÄ)

  • Humanities
  • History and Archaeology

Cite this