Personer med synskada vid cirkulationsplatser och andra korsningstyper

Lisa Sakshaug, Christer Hydén, Åse Svensson

Research output: Book/ReportReportResearch

166 Downloads (Pure)

Abstract

Cirkulationsplatser blir en allt vanligare korsningstyp. Personer med synskada upplever svårigheter med att korsa gatan vid cirkulationsplatser. Dagens forskning om vad som skiljer cirkulationsplatser från andra korsningstyper är bristfällig. Denna studie syftar till att ge en bild av vad som är svårt och vad som underlättar när en person med synskada ska korsa en gata i allmänhet och vid cirkulationsplatser i synnerhet. Fokusgruppsintervjuer med synpedagoger, synsvaga samt gravt synskadade personer genomfördes och resultaten har sammanställts. Resultaten blev sedan grunden för en enkätstudie som också genomfördes inom projektet ”Cirkulationsplatser – cyklister och synskadade”.
Original languageSwedish
PublisherLund University Faculty of Engineering, Technology and Society, Traffic and Roads, Lund, Sweden
Number of pages18
VolumeBulletin 245 / 3000
Publication statusPublished - 2009

Publication series

NameBulletin 245 / 3000
VolumeBulletin 245 / 3000

Subject classification (UKÄ)

  • Infrastructure Engineering

Keywords

  • synskadade
  • tillgänglighet
  • cirkulationsplats
  • gå över gatan
  • fokusgrupp

Cite this