Perspektiv på Världspolitik

Rikard Bengtsson, Magnus Ericson, Martin Hall, Annica Kronsell

Research output: Book/ReportBookResearch

Abstract

Under de senaste tio åren har intresset för studier i internationell politik ökat kraftigt. Samtidigt har forskningsområdet breddats både avseende vad som studeras, exempelvis kapprustning, miljörörelser eller historisk utveckling, och hur det studeras.

Perspektiv på världspolitik tar fasta på dessa förändringar och betonar ämnets bredd samt ger en nyanserad och djuplodande presentation av såväl de traditionella som de nya delarna. Bokens första del presenterar övergripande teoretiska perspektiv på världspolitik: statscentrerade perspektiv, historiska perspektiv och alternativa perspektiv, medan del två analyserar tre centrala världspolitiska frågekomplex: strävan efter

säkerhet, politisk ekonomi och samarbetsprocesser. Som avslutning skisseras olika framtidsscenarier för världspolitikens utveckling. En utförlig och kommenterad litteraturessä kompletterar framställningen.

Boken är främst skriven för grundläggande statsvetenskapligt orienterade studier i internationell politik vid universitet och högskolor. Den bör även vara av intresse inom det bredare samhällsvetenskapliga fältet, exempelvis inom sociologi, ekonomi

och historia.
Original languageSwedish
PublisherStudentlitteratur AB
ISBN (Print)91-44-00870-8
Publication statusPublished - 2001

Subject classification (UKÄ)

  • Political Science

Free keywords

  • Internationell politik

Cite this