Pippi mellan världar: En bildretorisk studie

Research output: ThesisDoctoral Thesis (compilation)

821 Downloads (Pure)

Abstract

Blickens kreativitet står i fokus i doktorsavhandlingen Pippi mellan världar (2020). Här introducerar jag nymaterialistiska tankegångar i en bildretorisk studie. Jag betonar särskilt lyssnarens/betraktarens egen medskapande roll när hon kreativt orienterar sig i sin omvärld. Med exempel hämtade ur svenska och tyska bokutgåvor visar jag hur bokillustrationer och pärmbilder framhäver det lekfullt normbrytande hos Pippi Långstrumpgestalten. Samtidigt är det också i ett interretoriskt perspektiv möjligt att se hur Pippi vid överflyttningen har tuktats för att passa den tyska barnboksmarknadens mer borgerligt sedesamma publik. Avhandlingen pläderar för en tolkning av retorik som en kommunikationsteori om det kreativa och fartfyllda mötet mellan blick och bild i en uppmaning att vända på perspektiven och skifta blickfokus.
Original languageSwedish
QualificationDoctor
Awarding Institution
  • Department of Communication and Media
Supervisors/Advisors
  • Hellspong, Lennart, Supervisor
  • Führer, Heidrun, Supervisor
  • Sigrell, Anders, Supervisor
Thesis sponsors
Award date2020 Sep 23
Place of PublicationLund
Publisher
ISBN (Print)978-91-88899-89-7
ISBN (electronic) 978-91-88899-90-3
Publication statusPublished - 2020 Jul 7

Subject classification (UKÄ)

  • Cultural Studies

Cite this