Praktisk byggnadsfysik

Kenneth Sandin

Research output: Book/ReportBookPopular science

Abstract

Ämnesområdet byggnadsfysik innefattar traditionellt kunskaper om hur man utformar byggnadsdelar och anslutningar mellan byggnadsdelar för att klara kraven på värmeisolering, fuktsäkerhet och lufttäthet. I denna bok behandlas främst de värme- och fukttekniska kraven.

Boken inleds med en beskrivning av ett antal skadefall eller problem som har en byggnadsfysikalisk förklaring. Härefter följer en relativt enkel och praktisk genomgång av teorierna för värme och fukt.

Boken avslutas med en utförlig genomgång av olika byggnadsdelar och anslutningar mellan byggnadsdelar ur en byggnadsfysikalisk synvinkel. Både bra och dåliga exempel redovisas. I båda fallen motiveras varför en viss konstruktion är bra eller dålig.

Boken vänder sig främst till studenter på de tekniska högskolornas program för väg- och vattenbyggnad, arkitektur, lantmäteri samt brandingenjörslinjen. Dessutom kan valda delar vara till stor nytta för yrkesverksamma arkitekter, konsulter, entreprenörer, byggherrar och förvaltare. Många elementära misstag eller obehagliga överraskningar kan undvikas om man tillgodogör sig de praktiska delarna i boken. Det finns också en övningsbok
Original languageSwedish
PublisherStudentlitteratur AB
VolumeHuvudbok och övningsbok
ISBN (Print)978-91-44-05989-1, 978-91-44-05991-4
Publication statusPublished - 2010

Publication series

Name
VolumeHuvudbok och övningsbok

Bibliographical note

Mer information om boken på förlagets webb: http://www.studentlitteratur.se/o.o.i.s/?id=2474&artnr=33720-01

Subject classification (UKÄ)

  • Materials Engineering

Cite this