Prehospitalt omhändertagande av patienter med misstänkt höftfraktur. Vårdprocess med transport direkt till röntgen eller akutmottagning.

Glenn Larsson

Research output: ThesisDoctoral Thesis (compilation)

1729 Downloads (Pure)
Filter
Article

Search results