Presentation av mitt forskningsprojekt om manlighet i kristen tro i svenska prosaskildringar 1820–1930 vid internationellt forskarmöte i Farfa, Italien oktober 2004 och på Centrum för teologi och religionsvetenskap i Lund den 9 februari 2005

Inger Littberger

Research output: Working paper/PreprintWorking paper

Abstract

Abstract not available.
Original languageSwedish
Publication statusUnpublished - 2004

Subject classification (UKÄ)

  • Languages and Literature

Cite this