Privata försäkringsbolag i en offentlig äldrevårdsförsäkring : möjligheter och problem

Per Gunnar Edebalk, Marianne Svensson

Research output: Book/ReportReportResearch

Abstract

Försäkringslösningar som ett sätt att finansiera den framtida äldreomsorgen har diskuterats allt mer under senare år - inte minst för att öka befolkningens tilltro till samhällets förmåga att kunna ge äldreomsorg även i framtiden. I denna studie som författats av Per Gunnar Edebalk, professor vid Socialhögskolan i Lund, och Marianne Svensson, projektledare vid IHE, belyses vilka möjligheter och problem som är förknippade med att privata bolag handhar en eventuell obligatorisk äldrevårdsförsäkring.

Rapporten har inte till avsikt att diskutera en äldrevårdsförsäkrings vara eller icke vara. I en tidigare rapport som getts ut på IHE tog författarna upp några punkter som var angelägna att analysera närmare om en obligatorisk äldrevårdsförsäkring skulle bli aktuell i Sverige. En av reflektionerna gällde om en obligatorisk äldrevårdsförsäkring skulle kunna inrymmas i socialförsäkringens nuvarande organisation eller om man kan tänka sig en organisation där privata försäkringsbolag är försäkringsgivare.
Original languageSwedish
Publisher[Publisher information missing]
Publication statusPublished - 2003

Publication series

NameIHE rapport

Subject classification (UKÄ)

  • Social Work

Cite this