Privatiseringens gränser : perspektiv på välfärdspolitiken

Fredrik Andersson, Per Gunnar Edebalk, Agneta Kruse, Lars Söderström

Research output: Book/ReportReportResearch

Abstract

Rapporten behandlar marknadens möjligheter och begränsningar inom välfärdsområdet både vad gäller finansiering och produktion.

Finansieringsaspekten handlar om möjligheterna till ökat inslag av försäkringar avseende t.ex. sjukfrånvaro, arbetslöshet, sjukvård och äldreomsorg. Produktionsaspekten handlar om möjligheterna att intensifiera konkurrensen inom en rad områden som exempelvis skola, vård, omsorg och arbetsförmedling. Det finns ingen enkel formel för privatisering. På vilket sätt privatiseringen kan ske och hur långt man kan gå beror på omständigheterna i varje särskilt fall.
Original languageEnglish
Publisher[Publisher information missing]
ISBN (Print)91-7150-816-3
Publication statusPublished - 2001

Publication series

NameVälfärdspolitiska rådets rapport

Subject classification (UKÄ)

  • Economics
  • Social Work

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Privatiseringens gränser : perspektiv på välfärdspolitiken'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this