Privattjänstemännens fackliga organisationsmiljö 1880-1930

Research output: Contribution to journalArticle

107 Downloads (Pure)

Abstract

Framväxten av facklig organisering bland olika tjänstemannagrupper inom privat sektor redovisas i denna artikel. Det sker mot bakgrund av att den första större fackliga centralorganisationen i Sverige - DACO (De anställdas centralorganisation) - 1931 bildades just av privatanställda tjänstemän. Genom att använda en rad olika indikatorer på facklig orientering (första kollektivavtalet, första strejken etc) påvisas stora skillnader mellan olika tjänstemannaorganisationers väg in på den facklga banan.
Original languageSwedish
Pages (from-to)3-14
Number of pages12
JournalTAM-Revy
Issue number2
Publication statusPublished - 2003

Bibliographical note

<a href=http://www.soc.lu.se/anders-kjellberg>Anders Kjellbergs hemsida</a>
</br>
</br>
ERRATA: Radiotelegrafistföreningens första strejk inträffade 1921-1922 (ej 1919 som det uppges i Tabell 3).
<br>

<a href=http://ask.lub.lu.se/archive/00025525/01/TAM-Revy202_03.pdf>Artikeln kan laddas ned här</a>
<br>
<a href=http://www.tam-arkiv.se/pdf/tamrevy/TAM-Revy%202_03.pdf>Hela tidskriftsnumret kan laddas ned här</a>
<br>
<a href=http://www.tam-arkiv.se>Se även TAM-Arkivs hemsida</a>

Subject classification (UKÄ)

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Keywords

 • journalister
 • facklig organisering
 • maskinbefäl
 • bankmän
 • kontorister
 • handelstjänstemän
 • industritjänstemän
 • tjänstemän
 • förhandlingsrätt
 • arbetsledare
 • kollektivavtal
 • konfliktfond
 • ombudsman
 • normalkontrakt
 • DACO
 • HTF
 • sociologi
 • sociologiska institutionen
 • sociology
 • arbetsmarknad
 • department of sociology
 • arbetsliv
 • fartygsbefäl
 • radiotelegrafister
 • fackförening
 • Privattjänstemän
 • SALF
 • SIF
 • strejk

Cite this