Professionellt skolledarskap

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Abstract

Kapitlet adresserar professionellt skolledarskap med hjälp av tidigare forskning inom chefers arbete, professionalism, strategi, styrning och organisationsstruktur. I kapitlets nyckelinsikter lyfts i grova drag fram att god kunskap om strategi, styrning och struktur, kombinerat med en god kontextuell förståelse för hur man som skolledare lämpligen tillämpar dem i skolans värld, lägger grunden till en framgångsrik skolutveckling – och utgör kärnan i vad som skulle kunna kallas ett professionellt skolledarskap.
Original languageSwedish
Title of host publicationLedarskap Utveckling Lärande
Subtitle of host publicationGrundbok för rektorer och förskolechefer
EditorsMaria Jarl, Elisabeth Nihlfors
Place of PublicationStockholm
PublisherNatur och kultur
Pages315-337
Number of pages23
ISBN (Print)978-91-27-14706-5
Publication statusPublished - 2016

Subject classification (UKÄ)

  • Educational Sciences
  • Business Administration

Cite this