Progressionsplaner som stöd för lärande, undervisning och utveckling inom högre utbildning

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

Om måluppfyllelse ska kunna säkerställas för alla studenter behöver förutsättningar ges för lärandeprogression mot utbildningens mål. För att stärka dessa förutsättningar har progressionsplaner utvecklats för de naturvetenskapliga utbildningarna vid Lunds universitet. Progressionsplanen konkretiserar varje examensmål i etappmål med gradvis ökade krav och ger därigenom en överblick över den förväntade lärandeprogressionen. När planen implementeras i utbildningen konkretiseras etappmålen ytterligare i ämneskursernas lärandemål. I denna publikation redogör jag för de naturvetenskapliga utbildningarnas process i fem steg för utveckling och implementering av progressionsplaner, och resultatet av detta arbete. Vidare diskuterar jag progressionsplaners möjligheter inom högre utbildning. Avslutningsvis reflekterar jag över lärdomar och kritiska faktorer att beakta då progressionsplaner utvecklas och implementeras.
Original languageSwedish
Pages (from-to)1–12
Number of pages12
JournalHögre utbildning
Volume12
Issue number2
DOIs
Publication statusPublished - 2022

Subject classification (UKÄ)

  • Learning
  • Other Natural Sciences

Cite this