Prostataspecifikt antigen--den viktigaste cancermarkören. Diagnostik och uppföljning av prostatacancer har förändrats markant.

Translated title of the contribution: Prostate-specific antigen--the most important cancer marker. Diagnostics and follow up of prostatic cancer have changed

Ola Bratt, Thomas Björk

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Citation (SciVal)

Abstract

Vid de nivåer av PSA (prostataspecifikt antigen) där en
botbar prostatacancer eventuellt skulle kunna diagnostiseras är godartad prostataförstoring
vanligare än cancer. Urinvägsinfektioner ger ofta
en påtaglig och långvarig ökning av PSA. Vid undersökningsfynd eller symtom som inger misstanke om prostatacancer ska PSA alltid analyseras. Screening med PSA för tidig diagnostik av prostatacancer utvärderas i stora, randomiserade studier. I väntan på resultat från dessa kan varken allmän screening eller PSAtestning vid hälsokontroll rekommenderas. Enligt Socialstyrelsen ska män som önskar hälsokontroll med PSA erbjudas skriftlig och muntlig information samt individuell värdering av möjlig nytta och risk. En broschyr för detta ändamål kommer att distribueras under hösten 2007.
Translated title of the contributionProstate-specific antigen--the most important cancer marker. Diagnostics and follow up of prostatic cancer have changed
Original languageSwedish
Pages (from-to)3460-3464
JournalLäkartidningen
Volume104
Issue number46
Publication statusPublished - 2007

Subject classification (UKÄ)

  • Urology and Nephrology

Keywords

  • Prostatic Neoplasms: diagnosis
  • Tumor Markers
  • Prostatic Hyperplasia: blood
  • Prostate-Specific Antigen: blood
  • Prostatic Hyperplasia: diagnosis
  • Prostatic Neoplasms: surgery
  • Prostatic Neoplasms: blood
  • Biological: blood

Cite this