Psykisk och somatisk belastning hos tvångsvårdade kvinnor – En kohortstudie av LVM- och LVU-vårdade kvinnor vid Lunden

Mats Fridell, Irene Jansson

Research output: Book/ReportReportResearch

Abstract

Data avseende bakgrund, sjukdomsbild; både fysisk och psykisk med data hämtades ur ADAD och DOK och genom intervjuer, social- och sjukvårdsjournaler i ett konsekutivt material om 216 klienter som vårdats på Lunden mellan januari 1997 till juni 2000. Totalt 115 flickor/kvinnor (80 LVM- och 52 LVU-flickor) testades med två test BCT och CMPS, psykiska symtom (SCL-90) och personlighetsstörning enligt DSM IV (SCID II). PCL-R-skattning har också gjorts. Uppväxtförhållandena präglades av sociala och psykiska problem med missbruk och psykiska problem i familjen, ensamt eller i kombination. Bland LVM- hade 60 procent och bland LVU-kvinnorna hade 70 procent försökt att begå självmord. Narkotikamissbruk med ett utpräglat blandmissbruk dominerade bilden. Större delen av de som missbrukade hade ett beroendetillstånd (DSM-IV). Opiater var vanligast bland de äldre och centralstimulantia bland de yngre. Självrapporterad kriminalitet var mycket hög; drygt 70 % av LVM- och 85 % av LVU-kvinnorna hade någon gång under sin livstid ha begått kriminella handlingar. Prostitution var vanligare bland LVM-kvinnorna (40 %) än i LVU-gruppen (20%). Drygt 70 % i bägge grupperna hade någon form av personlighetsstörning. Säkerställd depressionsdiagnos förekom i bägge grupperna bland 13 %. En ångestdiagnos kunde ställas för 23 procent av LVM-kvinnorna. Toxisk psykos fanns hos 17 % i LVM- mot 15 procent i LVU-gruppen. Psykisk sjukdom som schizofreni eller bipolär affektiv sjukdom förekom enbart hos två flickor på LVU. Andelen kvinnor med psykopati motsvarade den i ett oselekterat material av tunga narkotikamissbrukare med 5,6 % psykopati bland de yngre flickorna och 3 % i LVM-gruppen. Profilerna på personlighetstesten Basic Character Trait test (BCT) och Cesarec Marke Personality Scheme (CMPS) visar huvudsakligen normala värden med staninepoäng mellan 4 och 6 med undantag av en klar förhöjning på behov av att bli om-händertagen (succorance) och ja-sägartendens (aquiescense). SCL-90 slutligen indikerar nor-mala symtomnivåer (T < 60) på de flesta kliniska skalor.
Original languageEnglish
PublisherStatens institutionsstyrelse
Number of pages87
VolumeSiS-rapport 2003:1
Publication statusPublished - 2002

Publication series

NameSiS följer upp och utvecklar; 03:1
VolumeSiS-rapport 2003:1
ISSN (Print)1403-1558

Subject classification (UKÄ)

  • Psychology

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Psykisk och somatisk belastning hos tvångsvårdade kvinnor – En kohortstudie av LVM- och LVU-vårdade kvinnor vid Lunden'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this