Rätt till försäkringsersättning för avbrott i näringsverksamhet på grund av covid-19 pandemin: En jämförelse av tolkningen av försäkringsavtal enligt engelsk och svensk rätt utifrån ett par aktuella fall

Research output: Contribution to journalArticle

Original languageSwedish
Pages (from-to)3-28
Number of pages25
JournalJuridisk tidskrift vid Stockholms Universitet
Volume 2021/22
Issue number1
Publication statusPublished - 2021 Oct 1

Subject classification (UKÄ)

  • Law (excluding Law and Society)

Cite this