Rätten till ersättning för gränsöverskridande vård och kravet på vetenskap och beprövad erfarenhet

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

216 Downloads (Pure)
Original languageSwedish
Pages (from-to)789-817
JournalFörvaltningsrättslig tidskrift
Issue number4
Publication statusPublished - 2018

Subject classification (UKÄ)

  • Law

Keywords

  • Administrative law

Cite this