Rättens transcendens. Om skälighet inom avtalsrätten och relevansen av Rawls rättviseteori

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

265 Downloads (Pure)

Abstract

Följande kapitel kommer att behandla avtalsrättens centrala generalklausul som gör det möjligt att jämka eller ogiltigförklara oskäliga avtalsvillkor. Paragrafen är omstridd och har tilldragit sig intresse då den öppnar upp för rättstillämparens skönsmässiga avgöranden – det inte finns några riktlinjer för vad som kan betecknas som oskäligt utöver den domstolspraxis som utvecklats. Det kan därmed vara svårt att förutse effekterna av ett avtal och generalklausulen har även tillämpats analogt inom andra rättsområden än avtalsrätten. Generalklausulen är därtill intressant ur flera moralfilosofiska, samhällsvetenskapliga och rättsvetenskapliga perspektiv. I den följande framställningen kommer särskilt den analytiska filosofin och John Rawls rättviseteori att lyftas fram och diskuteras utifrån denna generalklausul.
Original languageSwedish
Title of host publicationVetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2014
EditorsHenrik Rahm
Place of PublicationLund
PublisherVetenskapssocieteten i Lund
Pages39-64
ISBN (Print)978-91-980551-2-2
Publication statusPublished - 2014

Publication series

NameÅrsbok
PublisherVetenskapssocieteten i Lund
ISSN (Print)0349-053X

Subject classification (UKÄ)

  • Law and Society

Keywords

  • John Rawls
  • 36§ avtalslagen
  • avtalsrätt
  • skälighet
  • rättvisa
  • rättssociologi
  • allmän rättslära
  • analytisk filosofi
  • rättsfilosofi.

Cite this